Faaliyet Alanlarımız

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.,

1)- Yurt içinde ve yurt dışında,

a) Yüksek, orta, alçak gerilim ve aydınlatma elektrik malzemeleri, elektrik tesisat malzemeleri ve ara malların imalatı iç ticareti, ithalatı ve ihracatı işleri, pazarlaması.

b) Enerji nakil hattı, trafo merkezi, kumanda ve kompanzasyon panoları tesis etmek ve taahhüdü işlerini yapmak.

c) Mekanik elektrik ve elektronik ile ilgili her türlü endüstri tesisleri, haberleşme, sinyalizasyon alarm tesisleri ile havalandırma, ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisatlarının ve elektrik tesisatlarının yapımı işleri ve bunlara ait hizmetler.

d)Her türlü elektrik panoları, pano mamulleri, aydınlatma armatürleri, tesisat kabloları ve benzer malzemelerin imalatını, ticaretini yapmak, tesis etmek ve taahhüdü işlerini yapmak.

e) Her türlü güvenlik sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek, ithalatını ve ihracatını yapmak.

f) Her türlü yangın algılama sistemleri, gaz algılama sistemleri, hırsızlık alarm sistemleri, kapalı devre güvenlik sistemleri, yangın söndürme sistemleri ithalat, ihracatı, satışı, montajı, bakımını yapmak.

g) Güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik, audiovisual, mekanik cihaz, kameralar ve monitörler almak ve satmak, tesis etmek ve taahhüdü işlerini yapmak.

h) Otomasyon sistem tasarımı, mühendislik-projelendirme, pano imalatı, PLC yazılımı, SCADA yazılımı, saha enstrüman ve kablo montajı, dökümantasyon ve Eğitim, ( Dy-NA ), hastane otomasyonu, yazılımı, yurtiçi ve uluslar arası nakliye şirketi yönetimi yazılımı, proje yönetimi yazılımı, şirketlere yönelik özel yazılım geliştirilmesi. İthali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazlarının toptan ve perakende alımı ve satımını gerçekleştirmek, kurulumunu yapmak.

i)Fabrika otomasyon sistemleri, inşaat sektörü; bina, deprem otomasyon sistemleri. Akıllı sayaç, aydınlatma otomasyon sistemleri, geri dönüşüm sektörü; su arıtma, atık kağıt değerlendirme otomasyon sistemleri, kumaş boyama otomasyon sistemleri. Enerji Sektörü; enerji üretim, denetim, ücretlendirme otomasyon sistemleri. Elektronik sektörü; devre dizayn, üretim otomasyon sistemleri. Ayrıca bilişim, telekomünikasyon, ofis yönetimi otomasyon sistemleri, ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek, tesis etmek ve taahhüdü işlerini yapmak.

J) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli lisans alınarak enerji kaynakların üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışını yapmak, taahhüdü işlerini yapmak.

K) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi, tesis etmek ve taahhüdü işlerini yapmak.

l) Elektrik ve elektronik tesislerde, fabrikalarda, binalarda ilk kontrol ve periyodik muayene hizmetleri vermek, (topraklama, termal görüntüleme, paratoner kontrolleri, elektriksel ölçüm ve raporlama, vb.) uygunluk değerlendirme hizmetleri sunmak, kontrol ve raporlama hizmeti vermek.

m)Yol, köprü, baraj, havaalanı, demiryolu, kanal sulama tesisleri, cami, bina, konut, toplu konut, alt yapı, liman, mendirek, fabrika, beton santralleri ve buna mümasil her türlü inşaat ve onarım işleri yapmak.

n) Karayolunda yük ve yolcu taşıyan vasıtalar ile iş ve inşaat makineleri ve binek otomobillerin alımı, satımı, acenteliği yapmak, adı geçen vasıtaları kiralamak veya kiraya vermek.

o) Her nevi inşaat malzemeleri ticareti yapmak, hafriyat işleri yapmak, kum, çakıl, kireç ocakları işletmek veya bunları kiralamak.

p) Her türlü gayrimenkul emlak alım satım, kiralanması ve komisyonculuğunu yapmak.

2)- Şirket maksat ve konusunu gerçekleştirebilmek için

a) Konusu ile ilgili işleri yaparken taşeronlan çalıştırmak kısmen veya tamamen devir ve temlik etmek taşeronluk yapmak.

b) Konusu ile ilgili plan, proje, kontrollük, müşavirlik, mimarlık, mühendislik ve mütahitlik hizmetleri yapmak.

c)Şirket maksadının tahakkuku için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mallan her türlü imalat, inşaat makinalarını, motorlu nakil araçlarını bu makine ve araçların yedek parça ve aksamlarını satın alır, ithal eder, kiralar, kiraya verir, işletir, trampa eder, ipotek ve Rehin Alır, Cins Tashihi İfraz, Tevhit, Terk, Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti İşlerini Yapar, İstikrazda Bulunur, Kısa, Orta Ve Uzun Vadeli Sözleşmeler Yapar

.D) Başka şahıs firma ve şirketlerle işbirliği yapar. mümessillik, distribütörlük, acentelik, bayilik alır ve verir.